MENU GŁÓWNE

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Przy zgłoszeniach grupowych min. 5 osób - ustalany indywidualnie rabat.
Zapytaj bezpośrednio: biuro@sep.bielsko.pl, tel. 790 796 666 SEP Agnieszka Kuglin


DANE DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT

SPOSÓB DOSTARCZENIA FAKTURY VAT


Rabat terminowy dla wpłacających: - do dnia 28 lutego br. wynosi 15% obowiązującej kwoty

Rabat terminowy dla wpłacających: - do dnia 31 marca br. wynosi 5 % obowiązującej kwoty

UWAGA!
W przypadku ceny specjalnej należy podać pełną nazwę przynależności do związku/stowarzyszenia. W przeciwnym razie zostanie naliczona cena zgodna z cennikiem podanym wyżej.