MENU GŁÓWNE

PROGRAM KONFERENCJI

14 września 2022 r.  Centrum Konferencyjne ZIAD Bielsko-Biała SA w Hotelu Dębowiec


  • 10:00-10:15 - Przywitanie uczestników konferencji w Centrum Konferencyjnym ZIAD BIELSKO-BIAŁA SA w Hotelu Dębowiec na terenie targów ENERGETAB - Prezes ZIAD Bielsko-Biała SA Dariusz Mrzygłód, Prezes SEP Oddział Bielsko-Bialski Rajmund Szostok
  • 10:15-10:45 - Nowa legislacja prawna w sektorze OZE - pierwsze doświadczenia rynku - Wojciech Płachetka Doradca Restrukturyzacyjny Instytut Jagielloński
  • 10:45-11:15 - Efektywne tworzenie i zarządzanie klastrami energii na przykładzie żywieckiego i bielsko-bialskiego klastra energii - prof. Paweł Nowociński Politechnika Częstochowska oraz Maciej Jeleń Prezes Bielskiej ARR koordynator Klastrów Energii Powiatu Bielskiego
  • 11:15-11:45 - Sposoby poprawy parametrów napięcia w sieci dystrybucyjnej z dużą koncentracją mikroinstalacji PV - Łukasz Topolski Tauron Dystrybucja SA
  • 11:45-12:15 - Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej. Rola OSD na przykładzie pilotażowej mikrosieci - Grzegorz Mudrak, Tomasz Rodziewicz Tauron Polska Energia SA
  • 12:15-12:30 - Ekspozycje sponsorów konferencji, poczęstunek
  • 12:45-13:30 - Panel dyskusyjny moderowany przez eksperów energetyki: tematem przewodnim panelu jest kwestia możliwych do zastosowania rozwiązań prawnych i technologicznych celem ograniczenia wydatków na energię elektryczną jaką muszą ponieść podmioty od "Kowalskiego" po przemysł i instytucje publiczne -zaproszeni goście, znawcy i autorytety rynku OZE
  • 13:30-17:00 - Pokazy rozwiązań OZE na stoiskach sponsorów konferencji oraz pozostałe ekspozycje wystawców targów ENERGETAB

*organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji programu konferencji, a w szczególności jego rozszerzenie o tematy wnioskowane przez radę naukową, odbiorców konferencji jak i prelegentów.

Panelom towarzyszyć będą wystawy producentów.
Dodatkowo przez cały czas trwania targów ENERGETAB tj. 13 -15 września zachęcamy do zwiedzania stanowisk ekspozycyjnych zlokalizowanych na terenach wystawienniczych firmy ZIAD Bielsko-Biała SA

Prowadzący konferencję


Janusz Juraszek
Bogumil Dudek