MENU GŁÓWNE

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień 1

8 maja 2024 r. - godz. od 9:00 - 15:00

Program w opracowaniu

Dzień 2

18 września 2024 r. - godz. od 10:00 - 11:30

Debata w przygotowaniu

          

Konferencji towarzyszyć będą wystawy producentów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i modyfikacji programu konferencji.

Prowadzący konferencję


ENERGIA DZIŚ I JUTRO