MENU GŁÓWNE

14 września 2022 r.  Centrum Konferencyjne ZIAD Bielsko-Biała SA w Hotelu Dębowiec


 • 10:00-10:15 - Przywitanie uczestników konferencji w Centrum Konferencyjnym ZIAD BIELSKO-BIAŁA SA w Hotelu Dębowiec na terenie targów ENERGETAB - Prezes ZIAD Bielsko-Biała SA Dariusz Mrzygłód, Prezes SEP Oddział Bielsko-Bialski Rajmund Szostok, dr inż. Krzysztof Sztymelski
  Konferencję otworzy wybitny specjalista ds. energetyki - prof. dr hab. inż.  Jan Popczyk z Politechniki Śląskiej.
 • 10:15-10:45 - Nowa legislacja prawna w sektorze OZE - pierwsze doświadczenia rynku - Wojciech Płachetka Doradca Restrukturyzacyjny Instytut Jagielloński
 • 10:45-11:15 - Efektywne tworzenie i zarządzanie klastrami energii na przykładzie żywieckiego i bielsko-bialskiego klastra energii - dr hab. Inż. Paweł Nowodziński, prof. PCz, Prezes Zarządu Operatora Klastra Energii „Żywiecka Energia Przyszłości", Maciej Jeleń Prezes Bielskiej ARR koordynator Klastrów Energii Powiatu Bielskiego
 • 11:15-11:45 - Sposoby poprawy parametrów napięcia w sieci dystrybucyjnej z dużą koncentracją mikroinstalacji PV - Łukasz Topolski Tauron Dystrybucja SA
 • 11:45-12:15 - Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej. Rola OSD na przykładzie pilotażowej mikrosieci - Grzegorz Mudrak, Tomasz Rodziewicz Tauron Dystrybucja SA
 • 12:15-12:30 - Ekspozycje sponsorów konferencji, poczęstunek
 • 12:45-13:30 - Panel dyskusyjny moderowany przez eksperów energetyki: tematem przewodnim panelu jest kwestia możliwych do zastosowania rozwiązań prawnych i technologicznych celem ograniczenia wydatków na energię elektryczną jaką muszą ponieść podmioty od gospodarstwa domowego po przemysł i instytucje publiczne.
  Zaproszeni goście, znawcy i autorytety rynku OZE:
  Barbara Adamska Prezes Zarządu - Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii
  prof. dr hab. inż. Jan Popczyk – Politechnika Śląska
  dr inż. Maciej Piliński – FRONIUS POLSKA Sp. z o.o.
  mgr inż. Antoni Szlagor – Burmistrz Żywca
  dr inż. Krzysztof Sztymelski - Politechnika Śląska
 • 13:30-17:00 - Pokazy rozwiązań OZE na stoiskach sponsorów konferencji oraz pozostałe ekspozycje wystawców targów ENERGETAB

*organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji programu konferencji, a w szczególności jego rozszerzenie o tematy wnioskowane przez radę naukową, odbiorców konferencji jak i prelegentów.

Panelom towarzyszyły wystawy producentów.

Prowadzący konferencję


Janusz Juraszek
Bogumil Dudek
Bogumil Dudek
Krzysztof Sztymelski