MENU GŁÓWNE

PROGRAM KONFERENCJI

DZIEŃ 1

Kierunek samowystarczalność energetyczna

1. Optymalne rozwiązania OZE w Polskich warunkach
Systemy fotowoltaiczne - szybka i skuteczna alternatywa do rosnących cen energii elektrycznej
Zakup energii na odległość
Energia z odpadów w miksie źródeł wytwórczych

Przerwa kawowa

2. Paliwa alternetywne - efektywne źródło energii i korzyści dla inwestora
Wodór - dla kogo i od kiedy?
RDF - korzyści z nowoczesnej utylizacji
Magazyny energii - efektywny sposób wykorzystania nadprodukowanej energii

Przerwa kawowa

3. Klastry energii - potencjał i możliwości
Energetyka rozproszona w ramach klastrów energi, spółdzielni energetycznych
Wzorcowe osiągnięcia Klastra Oławskiego - case study
Zakończenie transmisji on-line

Przerwa obiadowa

Uroczysta kolacja w restauracji "Dębowa" na terenie firmy ZIAD Bielsko-Biała SA

Dzień 2

Wpływ energii odnawialnej na parametry sieci - obowiązki stron

1. Korzyści i zagrożenia wynikające z instalacji OZE
Nowe technologie OZE wyzwaniem dla energetyków
Inwertery - problematyka przerw w produkcji energii z PV
Skuteczna kontrola rozproszonych źródeł OZE

Przerwa kawowa

2. Bezpieczeństwo i ocena ryzyka podczas eksploatacji systemów fotowoltaicznych
Odpowiedzialność inwestora - aspekty prawne i środowiskowe
Przyczyny powstawania pożarów systemów PV i sposoby zapobiegania takim zdarzeniom
Debata przesdtawicieli świata nauki, biznesu i producentów
Zakończenie transmisji on-line

Obiad

Zakończenie targów

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i modyfikacji programu konferencji.

Prowadzący konferencję


Katarzyna Mędraś
Katarzyna Mędraś
Bogumil Dudek
Janusz Juraszek