MENU GŁÓWNE

PROGRAM KONFERENCJI

25 maja 2022r.  Dzień 1  godz. 9:00 - 14:15  ON-LINE


 • 9:00-9:20 - Przywitanie uczestników konferencji:
  Prezes Bielsko-Bialskiego Oddziału SEP Rajmund Szostok, Prezes firmy ZIAD Bielsko-Biała SA Dariusz Mrzygłód.
  Wprowadzenie do konferencji przez prowadzących - Janusz Juraszek, Katarzyna Mędraś, Bogumił Dudek
 • 9:20-11:15 - Prawo i zasady rozliczania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

  1. Uproszczenia formalno-prawne w procesie budowy farm fotowoltaicznych - Wojciech Płachetka Doradca Restrukturyzacyjny Instytut Jagielloński
  2. Wymagania prawne w zakresie umów  prosumentów i wytwórców energii OZE - j.w.
  3. Ramy prawne spółdzielni i klastrów energii - j.w.
  4. Przerwa
  5. Doświadczenia płynące z tworzenia klastrów energii - wybrane przykłady - Barbara Adamska, Prezes ADM Poland, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Magazynowania Energii
  6. Przerwa
  7. Lokalizacja inwestycji w zakresie elektrowni fotowoltaicznych w świetle nowelizacji przepisów o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - Jan Sakławski Radca prawny, Brysiewicz, Bokina, Sakławski i Wspólnicy sp. k.
  8. Przerwa
 • 11:15-12:10 - Parametry jakościowe - wytyczne Unijne i krajowe

  1. Kodeks sieciowy w oparciu o rozporządzenie Rady Europy - dr Mirosław Włas Politechnika Gdańska
  2. Wytyczne NC RfG - j.w.
  3. Krajowe standardy jakościowe - j.w.
  4. Przerwa
  5. Dopuszczenie do stosowania inwerterów fotowoltaicznych na rynku polskim zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 i przepisami - Marcin Pacurkowski oraz Maciej Owsiński Zespół ds. Certyfikacji i Inspekcji, Instytut Energetyki krajowymi
  6. Przerwa
 • 12:10-12:45 - Praca on-grid

  1. Fabryczne nastawy inwerterów, a realia sieci OSD -dr Krzysztof Chmielowiec Akademia Górniczo-Hutnicza
  2. Sterowanie mocą czynną i bierną - prawidłowość nastaw - j.w.
  3. Przerwa
 • 12:45-13:20 - Wpływ pracujących systemów PV na jakość napięcia w sieci elektroenergetycznej

  1. Podstawy teoretyczne regulacji napięcia w dystrybucyjnej sieci nN z pracującymi układami PV- prof. dr hab. inż. Zbigniew Krzemiński MMB Drives sp. z o.o.
  2. Rozwiązania produktowe do nadążnej regulacji napięcia w sieci nN - j.w.
  3. Przedstawienie doświadczeń z zabudowanych "regulatorów" napięcia w sieci nN na podstawie doświadczeń operatora OSD - j.w.
  4. Przerwa
 • 13:20-14:15 - Nadzór rozproszonych źródeł energii

  1. Zarządzanie farmami fotowoltaicznymi poprzez system SCADA Syndis Mikronika - Tomasz Grzanka Mikronika
  2. Przerwa
  3. Podsumowanie pierwszego dnia przez prowadzących - Janusz Juraszek, Katarzyna Mędraś, Bogumił Dudek

26 maja 2022r.  Dzień 2  godz. 9:00 - 13:15 ON-LINE


 • 9:00-9:15 -Wprowadzenie do drugiego dnia konferencji - Janusz Juraszek, Katarzyna Mędraś, Bogumił Dudek
 • 9:15-10:20 -Praca off-grid
  1. Dobór sprzętu gwarantującego pracę "wyspową" - Kamil Talar NRG, dr inż. Andrzej Lechowicz Politechnika Opolska
  2. Praca offgrid alternatywą zasilania w przypadku zaniku napięcia - podtrzymanie pracy przy wysokich parametrach jakościowych energii elektrycznej - j.w.
  3. Ryzyko i zagrożenia wynikające z braku wiedzy i doświadczenia w eksploatacji układów "wyspowych" -j.w.
  4. Przerwa
 • 10:20-11:30 -Doświadczenia z eksploatacji instalacji dużej mocy
  1. Na co powinni zwrócić uwagę inwestorzy podczas inwestycji w instalacje fotowoltaiczne na dachach swoich obiektów / hal, parkingów lub terenach zielonych? – od koncepcji po uzyskane efekty z przeprowadzonej inwestycji - Katarzyna Sidzina FRONIUS
  2. Przerwa
  3. Projekt "Słoneczna Żywiecczyzna" - efektywność energetyczna wirtualnej elektrowni fotowoltaicznej w układzie rozproszonym - Antoni Szlagor Burmistrz Żywca
  4. Przerwa
 • 11:30-13:15 - Magazyny energii
  1. Rola magazynów energii w rozwoju rynku OZE - Barbara Adamska Prezes Zarządu Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii
  2. Przerwa
  3. Czy możliwa jest przyszłość bez OZE i magazynowania energii? Trendy rozwoju elektroenergetyki - Hubert Kania, Robert Żmuda ZPUE
  4. Przerwa
  5. Autokonsumpcja - korzyść dla użytkownika, stabilność dla sieci elektroenergetycznej - Michał Kściuczyk FRONIUS
 •  Podsumowanie drugiego dnia przez prowadzących - Janusz Juraszek, Katarzyna Mędraś, Bogumił Dudek

14 września 2022 r.  Centrum Konferencyjne ZIAD Bielsko-Biała SA w Hotelu Dębowiec


 • Podsumowanie konferencji - analiza wybranych aspektów technicznych
 • Panel dyskusyjny - wymiana doświadczeń z eksploatacji systemów PV
 • Ekspozycje produktowe sponsorów konferencji
 • Udział w praktycznych pokazach PV, zwiedzanie stoisk targowych ENERGETAB 2022

 

*organizator zastrzega sobie prawo modyfikacji programu konferencji, a w szczególności jego rozszerzenie o tematy wnioskowane przez radę naukową, odbiorców konferencji jak i prelegentów.

Panelom towarzyszyć będą wystawy producentów.
Dodatkowo przez cały czas trwania targów ENERGETAB tj. 13 -15 września zachęcamy do zwiedzania stanowisk ekspozycyjnych zlokalizowanych na terenach wystawienniczych firmy ZIAD Bielsko-Biała SA

Prowadzący konferencję


Janusz Juraszek
Katarzyna Mędraś
Bogumil Dudek