MENU GŁÓWNE

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień 1

11 maja 2023 r. - godz. od 9:30 - 15:00

9:30 - 9:45
1. Optymalne rozwiązania OZE w Polskich warunkach
- Moderatorzy K. Mędraś, J. Juraszek, B. Dudek

 9:45 - 10:15
Nadchodząca rewolucja - omówienie planowanych i wprowadzonych zmian prawa energetycznego oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii
- mec. WOJCIECH PŁACHETKA MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego

10:15 - 10:45
Systemy fotowoltaiczne - szybka i skuteczna alternatywa do rosnących cen energii elektrycznej
- dr inż. KRZYSZTOF SZTYMELSKI Pol. Śląska w Gliwicach

10:45 - 11:15
Magazyny energii - efektywny sposób wykorzystania nadprodukowanej energii
- mgr inż. HUBERT KANIA, mgr inż. ROBERT ŻMUDA ZPUE SA

11:15 - 11:30
Przerwa kawowa

 11:30 - 11:45
2. Paliwa alternetywne - efektywne źródło energii i korzyści dla inwestora
- Moderatorzy K. Mędraś, J. Juraszek, B. Dudek

11:45 - 12:15
Energia z odpadów w miksie źródeł wytwórczych
- mgr inż. ANTONI SZLAGOR Burmistrz Miasta Żywiec

12:15 - 12:45
Instalacja Odzysku Energii z Odpadów dziś i jutro – efektywność, OZE, zielony wodór, wychwyt CO2
- dr hab. inż. TADEUSZ PAJĄK prof. AGH w Krakowie

12:45 - 13:15
Wodór - dla kogo i od kiedy?
- dr inż. KONRAD MOTYLIŃSKI Instytut Energetyki Warszawa

13:15 - 13:30
Przerwa kawowa

13:30 - 13:45
3. Klastry energii - atuty współpracy różnych podmiotów
- Moderatorzy K. Mędraś, J. Juraszek, B. Dudek

13:45 - 14:15
Energetyka rozproszona w ramach klastrów energii
- dr Barbara Adamska PSME

14:15 - 14:30
Wzorcowe osiągnięcia Klastra Oławskiego i Słupskiego
- case study dr BARBARA ADAMSKA PSME

14:30 - 15:00
Dobre praktyki przy projektowaniu i budowie instalacji farm fotowoltaicznych oraz magazynów energii
- Radosław Gutowski Przewodniczący Polskiego Komitetu Elektromobilności i Magazynowania Energii SEP, Członek Zarządu Głównego SEP 

15:00
Zakończenie transmisji on-line

15:00 - 16:00
Przerwa obiadowa

16:30 - 18:30
Wyjazd koleją linową na Górę Szyndzielnia wyjście na wieżę widokową (w zależności od sprzyjających warunków pogodwych)                    

19:00
Kolacja w "Szałasie" restauracja Dębowa na terenie ZIAD Bielsko-Biała SA

Dzień 2

12 maja 2023 r. godz. od 9:00 - 15:00

9:00 - 9:15
1. Korzyści i zagrożenia wynikające z instalacji OZE

- Moderatorzy K. Mędraś, J. Juraszek, B. Dudek

 9:15 - 10:00
Nowe technologie OZE wyzwaniem dla energetyków
- mgr inż. BARTOSZ STAROSIELEC , mgr inż. Adam Wojewoda, dr hab. inż. Piotr Biczel PGE Energia Odnawialna S.A.

10:00 - 10:30
Falowniki - problematyka przerw w produkcji energii z PV
- dr inż. MACIEJ PILIŃSKI FRONIUS POLSKA Sp. z o.o.

10:30 - 11:00
Przyczyny powstawania pożarów systemów PV i sposoby zapobiegania takim zdarzeniom
- dr inż. MACIEJ PILIŃSKI FRONIUS POLSKA Sp. z o.o.

11:00 - 11:15
Przerwa kawowa

11:15 -11:30
2. Nowe oblicze energetyki szansą dla rozwoju gospodarki
- Moderatorzy K. Mędraś, J. Juraszek, B. Dudek

11:30 - 12:00
Rozwój OZE w świetle wyzwań technologicznych
- WOJCIECH GINTER Dyrektor Operacyjny UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o.

12:00 - 12:30
Układy kogeneracyjne oparte o silniki gazowe - współwytwarzanie prądu i ciepła
- Tomasz Dusza TEDOM 

12:30 - 12:45
Przerwa kawowa

12:45 - 13:00
3. Instrumenty organizacyjne i finansowe przedsięwzięć OZE

- Moderatorzy K. Mędraś, J. Juraszek, B. Dudek

13:00 - 13:30
Spółdzielnie energetyczne w nowej rzeczywistości gospodarczej
- dr hab. inż. PAWEŁ NOWODZIŃSKI prof. Politechniki Częstochowskiej

13:30 - 14:00
Źródła finansowania zielonej transformacji
- Paweł Gałecki CREATIVE TOWER

14:00 - 14:15
Przerwa kawowa

14:15 - 14:45
4. Debata przedstawicieli świata nauki, biznesu i producentów

REALNY WYMIAR TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ W POLSCE

15:00
Zakończenie transmisji konferencji

15:00
Obiad                                                                                                                                                                                                                                            

Konferencji towarzyszyć będą wystawy producentów.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i modyfikacji programu konferencji.

Prowadzący konferencję


Katarzyna Mędraś
Katarzyna Mędraś
Bogumil Dudek
Janusz Juraszek