MENU GŁÓWNE

PROGRAM KONFERENCJI

Dzień 1

8 maja 2024 r. - godz. od 9:00 - 15:30

 

9:00 - 9:15

Otwarcie konferencji - powitanie uczestników przez organizatora, krótka prezentacja prelegentów oraz sponsorów
- Prowadzący: Prezes Oddział Bielsko-Bialski SEP i Prezes ZIAD Bielsko-Biała SA

SESJA 1
SYSTEMOWE, PRAWNE I EKONOMICZNE  ASPEKTY  TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ
9:15 - 12:15

 1.  Transformacja wyobraźni katalizatorem zmian w energetyce
  - Bogumił Dudek - Prezes Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce
 2. Energia elektryczna walutą przyszłości, czyli jak nowe normy prawne zmieniają model konkurencyjności gospodarek
  - mec. Wojciech Płachetka - VESNA PSA
 3. Źródła OZE w konfiguracji pracy offgrid, rola wodoru w bilansowaniu energii, linia bezpośrednia
  - Mieczysław Wrocławski - Wiceprezes Zarządu PSME
 4. Wielowymiarowe konsekwencje elektryfikacji transportu
  - Waldemar Olczak - Prezes Zielonogórskiego Oddziału SEP, członek Polskiego Komitetu Elektromobilności i Magazynowania Energii SEP
 5. Różnorodność modeli finansowych szansą dla zwiększenia wolumenu energii z OZE
  - Marcin Dębniak - Kierownik Działu projektowego PV - UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o.o.
 6. Rozwiązania w zakresie magazynowania energii dla lokalnych jednostek i ośrodków prosumenckich na przykładzie budowy magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego
  - Krzysztof Strukowicz Prezes  MY-SOFT Sp. z o.o.

PRZERWA REKLAMOWA
12:15 – 12:30

SESJA 2
PRAKTYCZNE ASPEKTY TRANSFORMACJI RYNKU ENERGII
12:30 – 15:15

 1.  Rola Magazynów Energii Elektrycznej w funkcjonowaniu sieci dystrybucyjnych
  - Bartłomiej Kiepura - Biuro Rozwoju PGE Odnawialna
 2. Niezależność energetyczna
  - Hubert Kania, Paweł Lichosik - ZPUE SA
 3. PSIngo - system dla operatora inteligentnych sieci elektroenergetycznych Smart Grid
  - Wiktor Kabatc - PSI Polska
 4. Efektywne grzanie i chłodzenie w oparciu o przemysłowe pompy ciepła
  - Konrad Krzymiński - MCD electronics
 5. Małe Reaktory Modułowe (SMR) – ich specyfika techniczna i bezpieczeństwo jądrowe
  -
  dr inż. Jacek Nowicki - Państwowa Agencja Atomistyki
 6. Cyberbezpieczeństwo nowej energetyki
  - dr Maciej Piliński - Fronius Polska

PODSUMOWANIE 1-go DNIA
15:15 - 15:30

Dzień 2

18 września 2024 r. - godz. od 10:00 - 11:30 w czasie targów ENERGETAB

DEBATA

 1. Czy zeroemisyjność jest nieunikniona i czy jest możliwa bez synergii wytwarzania, przesyłu i zarządzania energią elektryczną, cieplną i gazową?
 2. Jakie będzie oblicze nowej energetyki i co to oznacza dla rynku?
 3. Kto straci, a kto zyska w tej transformacji?
 4. Jaką rolę odegra technologia AI w zarządzaniu energią?
 5. Kto zapewni cyfrowe bezpieczeństwo nowemu modelowi polskiej energetyki?

- Nauka oraz Biznes

17 – 19 września 2024 r.
Ekspozycje producentów podczas 37 edycji targów ENERGETAB 2024

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i modyfikacji programu konferencji.

ENERGIA DZIŚ I JUTRO