MENU GŁÓWNE

PATRONATY 2023


Patronat Honorowy

Prezydent Miasta Bielska-Białej
Jarosław Klimaszewski

Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA

ENERGIA DZIŚ I JUTRO